PRIVACYVERKLARING Admesy BV

1. Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Admesy BV (KvK 14090277) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Admesy BV biedt onder andere via haar websites informatie over haar producten. Daarbij verwerkt Admesy BV geen privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). En werkt daarbij niet samen met andere bedrijven en instellingen.
1.3. Admesy BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Admesy BV houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.
2. Contact met Admesy BV
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: +31 475 600 232
Mail: [email protected]
Website: www.admesy.com
Post: Sleestraat 3, 6014 CA Ittervoort

2. Gebruik van persoonsgegevens
2.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.
2.2. Admesy BV verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die zij verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Admesy BV verwerkt bijvoorbeeld uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Van alle gegevens verwerkt Admesy BV alleen die gegevens die noodzakelijk zijn.
3. Persoonsgegevens
3.1. Afhankelijk van de diensten die Admesy BV aanbiedt, kan Admesy BV de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) naam;
(b) adresgegevens;
(c) telefoonnummer;
(d) e-mailadres;
(e) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s).
4. Doeleinden
4.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) uitvoeren van de dienstverlening (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Admesy BV niet mogelijk om de diensten uit te voeren);
(b) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(d) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(e) uitvoeren van sollicitatieprocedures;
(f) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website;
(g) verbeteren van de website.
5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
5.1. Admesy BV stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van de restaurateurs ten behoeve van de dienstverlening.
5.2. Indien Admesy BV uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Admesy BV ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
5.3. Admesy BV zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.
6. Beveiliging en bewaring
6.1. Admesy BV neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Admesy BV zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
6.2. Admesy BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Admesy BV uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.
7. Cookies en profilering
7.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Admesy BV bezoekt. Op de website(s) van Admesy BV worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
7.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.
8. Websites van derden
De website van Admesy BV kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Admesy BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
9. Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
10. Wijzigingen
Admesy BV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Admesy BV een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan Admesy BV.
12. Klachten
Admesy BV hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
13. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de BV